Taittopalvelu – käsikirjoitus painovalmiiksi

Laadukas ulkoasu ja yksilöllinen kansi on tärkeää myös omakustantajalle. Kirjasi ei tarvitse hävitä missään suhteessa kustantamojen täyskustanteille. Mutta keskityt kirjoittamiseen, eikä taitto ehkä ole sinun heiniäsi. Voimme olla avuksi.

Palvelun sisältö

Kokoa palvelun sisältö käsikirjoituksesi tarpeiden ja toiveittesi mukaisesti.

Sisältyy aina
  • Ulkoasun suunnittelu
  • Taitto
  • Kansien suunnittelu ja toteutus valmiin kuvamateriaalin pohjalta
Lisäpalvelut
  • Kuvamateriaalin hankinta
  • Kuvankorjaus ja -käsittely
  • Kieliasun tarkistus ja oikoluku

Paperikirjalle tarkoitetusta taittopalvelusta saat käsikirjoituksestasi painovalmiin PDF-tiedoston. Suunnittelemme kirjallesi ulkoasun ja toteutamme taiton valitsemasi painotalon ohjeiden mukaan, mukaan lukien yksilöllisen kannen. Otamme vastaan tilauksia kaikenlaisista kirjoista.

Jos sinulla on oma kansikuva, voimme muokata siitä sopivan ja lisätä tarvittavat tekstit. Mikäli sinulla ei ole kansikuvaa, voit tilata kannen suunnittelun kokonaisuudessaan meiltä.

Kuvakirjan taittoon sisältyy oletuksena kuvien koon säätäminen, värien tarkistaminen ja kuvien tallentaminen oikeassa formaatissa. Voit lisäpalveluna tilata myös pidemmälle menevää kuvankorjausta ja -käsittelyä, esimerkiksi jos kirjasi sisältää vanhoja valokuvia tai jos haluat poistaa kuvista joitain elementtejä.

Palvelusta saamasi tiedostot käyvät sellaisinaan painotaloille. Koska painotalojen ohjeet poikkeavat toisistaan, sinun on valittava painotalo ennen taiton aloittamista. Voimme auttaa sinua painotalon ja painatusmuodon valitsemisessa, mutta emme hoida painatuksen tilaamista tai yhteyksiä painotaloon.

Tarvittaessa palveluun voidaan liittää kieliasun tarkistus. Mikäli käsikirjoituksesi kaipaa laajempaa toimittamista, saat sen Kirjalabyrintin kustannustoimittajalta. Suosittelemme omakustantajille taittopalvelun yhdistämistä Muokkauspalveluun.

Toteutamme taiton toiveittesi mukaan, mutta saat aina meiltä myös ehdotuksia ja suosituksia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ajattelemme aina kirjasi ja lukijan parasta, ja jokainen kirja on meille yksilöllinen projekti.

Hinta

Pal­ve­lun hinta pe­rus­tuu ar­vioi­tu­jen työ­tun­tien mää­rään. Hin­taan vaikut­taa palvelun sisältö, aineiston laajuus ja taitolliset vaatimukset. Tuntikorvaus on 32,80 € si­säl­täen ar­von­li­sä­ve­ron 24 %.

Esimerkiksi valmis keskipituinen romaanikäsikirjoitus tilaajan omalla kansikuvalla (palvelun sisältönä ulkoasun suunnittelu, taitto ja kansien toteutus valmiin kuvamateriaalin pohjalta) 688,80 €.

Tehdessäsi tarjouspyynnön anna mahdollisimman tarkat tiedot aineistostasi, kuten tekstin pituus merkkeinä ja kuvien määrä. Luonnollisesti kerro myös tarpeesi ja toiveesi kannen suhteen. Aineistosi ja toiveittesi pohjalta annamme arvion ja suositukset sekä teemme sinulle urakkatarjouk­sen. Tar­jouk­sen pyy­tä­mi­nen ei sido sinua tilaamaan.