Palautepalvelu – käsikirjoituksesi läpivalaisuun

Kustantamot antavat vain harvoin palautetta niille tarjotuista käsikirjoituksista. Kirjoittajakoulutus taas saattaa keskittyä pelkkiin harjoitustöihin, ja varsinkin pitkästä käsikirjoituksesta on vaikeaa saada palautetta. Kirjalabyrintin palautepalvelussa käsikirjoituksesi saa jakamattoman ja intensiivisen huomion.

Palvelun sisältö

  • Rakenneanalyysi
  • Tyylianalyysi
  • Henkilöhahmojen tarkastelu
  • Sisältöarvio
  • Muokkausehdotukset
  • Keskustelun mahdollisuus

Palautepalvelusta saat rehellistä ja syvällistä palautetta käsikirjoituksestasi. Kustannustoimittaja tarkastelee käsikirjoitustasi kokonaisvaltaisesti ja arvioi sen kerronnallista ja rakenteellista toimivuutta sekä kykyä vaikuttaa lukijoihin.

Palaute keskittyy juuri kyseisen käsikirjoituksen kannalta olennaisiin asioihin eikä koskaan ole kaavamaista.

Palaute auttaa sinua näkemään käsikirjoituksesi ammattilaisen silmin. Se voi tarjota sinulle tärkeitä oivalluksia ja uusia näkökulmia. Kustannustoimittaja edustaa myös julkaisijan näkökulmaa, mikä voi antaa sinulle avaimen kustantamojen korkean julkaisukynnyksen ylittämiseen.

Palaute sisältää konkreettisia muokkausehdotuksia. Kustannustoimittaja osoittaa käsikirjoituksesi ongelmakohdat ja tekee käytännöllisiä ehdotuksia niiden korjaamiseksi ja käsikirjoituksen parantamiseksi.

Saat palautteen sähköpostitse, ja voit esittää omia kysymyksiä myös palautteen saamisen jälkeen.

Onko sinulla idea ja katkelmia, mutta teos ei vielä ole löytänyt muotoaan? Epäröitkö, onko valitsemasi suunta oikea? Voit pyytää arviota ja ehdotuksia myös alustavan aineistosi pohjalta, käsikirjoituksen ei tarvitse olla vielä valmis. Kustannustoimittaja näkee suunnan, jota kohti käsikirjoituksesi on kehittymässä, ja antaa käytännöllisiä ehdotuksia teoksen toteuttamiseen. Se voi olla juuri se sysäys, jota tarvitset viedäksesi projektiasi eteenpäin.

Hinta

Palve­lun hinta pe­rus­tuu ar­vioi­tu­jen työtuntien määrään. Hin­taan vaikut­taa ennen kaikkea teks­tin pituus. Tun­ti­kor­vaus on 32,80 € sisäl­täen arvonlisäve­ron 24 %.

Alle 100 000 merkkiä pitkissä käsikirjoituksissa, kuten novelleissa, 25 000 merk­kiä eli noin 3 100 sanaa vas­taa yhtä työtun­tia. Yli 100 000 merkkiä pitkissä käsikirjoituksissa, kuten romaaneissa, 40 000 merkkiä vastaa yhtä työtuntia. Lyhytproosassa, jossa on lyyrisiä piirteitä, sovelletaan pienempää merkkimäärää: noin 10 000 merkkiä vastaa yhtä tuntia.

Teh­des­sä­si tar­jous­pyyn­nön saat alustavan ar­vion tekstistäsi sekä kiinteän hintatar­jouk­sen. Tarjouksen pyy­tä­mi­nen ei sido sinua tilaamaan. Liitä mukaan mieluiten koko se aineisto, josta toivot palautetta.